Kes on Kalle Pilt?

Tutvustan pisut ennast.

Olen võrokõnõ, sündinud 15.juunil 1966 Võrumaal asunikutalus, mille vanaisa Arnold Pilt sai Eesti Vabariigilt Vabadussõja teenete eest. Oma kooliteed alustasin väikeses Asunduse Algkoolis, kust suundusin edasi Vastseliina Keskkooli. 1984 aastal lõpetasin keskkooli lennu parima lõpetajana ning astusin Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse (nüüd Eesti Maaülikool). Alates sellest ajast elan Tartus. 1984-1986 teenisin Nõukogude Armees kaugel Ukrainas Tomna-Tikul mäetipul raadiotehnilises väeosas (lennukite kaugavastamine).

1991 lõpetasin cum laude EPA hüdrotehnikainsenerina ning asusin tööle Hellenurme Kolhoosi peainsenerina ehitusalala, kuid kolhoosid lagunesid ja jätkasin ERA Pangas juhataja Andres Bergmann assistendina ning seejärel EstStein Tartu esinduse looja ja juhatajana. 1995 aastal lõpetasin lisaks SwedCorp-Nutek  “Strategic business development” ehk ettevõtluse strateegilise arendamise konsultantide kursuse ja seejärel töötasin kuni 2001 aastani majanduskonsultandina. Koolitasin ettevõtjaid lisaks teemadel „Ideest oma ettevõtteni“ ja „Business to business selling“. 2001-2002 aastatel õppisin Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis Ärijuhtimise magistrikursusel.

Alates 2007 aastast loen puitkonstruktsioonide, puidu biolagunemise, puidu uurimise mittekahjustavate meetodite ja mitmete teiste ehitusvaldkonna teemade alaseid loenguid Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias.  Samas õpin ise Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse- ja Keskkonnatehnika Doktorikoolis, kus uurin puidu säilimist hoonetes. Olen praktiline näide elukestvast õppest.

Ettevõtjana arendan Puleium OÜ-d (anno 1999) www.majavamm.ee, kuid ettevõtteid juhivad täna juba nooremad Tegijad.  Lisaks osalen ka väikese sihtasutuse Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA  www.mycology.ee nõukogus. Oma panuse Eesti ühiskonna arengusse olen andnud noorte ettevõtluslaagri käivitamisega ning Ihaste Seltsi asutamise ja juhtimisega

CV on toodud ETIS-es – https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=57291&lang=et  ja ootan teid sõbraks Facebookis www.facebook.ee