Poliitika

Kandideerin 2017 aasta kohalike omavalitsuste valimistel valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas Tartu volikokku kandidaadinumbri 429 all. Krista Aru soovitus. Kaasamisest Tartu moodi üldplaneeringu näitel

Tartu juhtimist tuleb värskendada!logo

Valimistel toovad erakonnad kandideerima riigikogulased ja ministrid, kuigi on teada, et minister ei tohi osaleda kohaliku omavalitsuse töös ning riigikogulastel on praktiliselt võimatu teha täie pingutusega mõlemat tööd. Tartu linnajuhtimine on ilmselgelt ülepolitiseeritud ning otsuseid tehes lähtutakse erakondlikest huvidest, mitte linnaelanike vajadustest. Linna laenukoormus on kasvanud üle 60 miljoni euro, tänavad on halvas seisukorras, Ihastes pole kõnniteedki, infoliikumine linnas lonkab, koolid on remontimata ja nii edasi. Linnavalitsus ja –volikogu aga peab kõnekoosolekuid elanikele, kus lubatakse kokku ulmelisi rajatisi nagu trammiteed, kultuurilinnakut ja kõrghooneid Tartu kesklinna. Kelle ja mille arvelt?

Linnajuhtimist on vaja oluliselt ümber korraldada. Linnavalitsus tuleb lahutada erakondlikust poliitikast ning järgmine linnapea olgu kohalik suurte juhtimiskogemustega spetsialist, kelle volikogu valib konkursi alusel ning kelle põhiline tegevus olgu linnavalitsuse juhtimine, mitte demonstratiivne lindi lõikamine. Poliitilised abilinnapead, kes ei tea esinemistel oma vastutusvaldkonnast rohkem kui osakonnajuhatajad neid selleks korraks ette on valmistanud, tuleb üldse erru saata ning abilinnapea kohad, millele kulub aastas üle 300 000 euro, likvideerida. Osakonnajuhatajad peavad tagama teenused linnaelanikele. Linna aga esindagu rahvalt mandaadi saanud volikogu esimees, kelle roll hetke linnajuhtimises on üsna hägune. Strateegilise juhtimise otsused tehakse volikogude komisjonides, kus lisaks volikogu spetsialistidele kutsutakse kaasa rääkima ka valdkonna tipptegijaid väljastpoolt.

Infoliikumine Tartus on hetkel alla igasugu arvestust. Selleks, et saada teada oma tänaval toimuvatest töödest muudatustest, peab pikalt surfama linna infosüsteemis ja kodulehel, kuid sageli tulemusest ei piisa. Linnaosaseltside küsimisele, kes peaks olema neile linnavalitsuses koostööpartner, vastab linnavalitsus mitu kuud hiljem, ning linnakodanikku solgutatakse ühe ametniku juurest teise juurde ja vastused ikka ei saa. Tartu linna uus koduleht, millele kulus tohutult aega ja raha, on mõeldud propagandaks, mitte linnaelanike teenimise tõhustamiseks. Nii juhtubki, et kodutänavasse kerkib mitmekorruseline hoone elanike teadmata või hommikul leiate, et tänav on äkitselt läbi kaevatud, kuid kes seda tegi ja miks, ei tea. Linnavalitsuse dokumendihaldus peab olema avatud ja kergesti kasutatav linnaelanikele. Selleks tuleb üles ehitada infoliikumissüsteem linnavalitsuses nii, et otsingusõnadega, näiteks tänavanimega, saab elanik operatiivselt teada kogu info, mis toimub meie läheduses.

Kõrge lasteaia kohatasu sunnib tartlasi kolima naabervaldadesse, kus lasteaiale tuleb maksta mõnes kohas suisa poole vähem. Need, kes aga ei soovi Tartust ära kolida, maksavad end hingetuks. Arvutasin, et olen maksnud linnavalitsusele oma kolme poja lasteaiakoha eest peaaegu 10 000 eurot. Tundub täiesti uskumatu summa. Samas on lasteaedades ikka probleem sisekliimaga – CO2 tase on kõrge ning talvel õhuniiskus väga madal, õuealade renoveerimine venib ja on ebakvaliteetne ja lasteaiahoonete remont konarlik. Millegipärast tekib tunne, et linnavalitsus lapib lasteaiatasuga eelarveauke. Lasteaia kohatasu tuleb lahti siduda miinimumpalgast ning kohatasu tõus külmutada vähemalt viieks aastaks ning kohatasu peab pigem langema kui kasvama.

Esmajärjekorras just selliste küsimuste lahendamise nimel  otsustasin kandideerida valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas Tartu volikokku. Luban volikokku saades teen kõik endast sõltuva, et:

* Linnapeaks saab konkursi korras hea juhtimiskogemusega spetsialist;

* Abilinnapeade kohad kaotatakse ja nende ülesandeid hakkavad täitma linnavalitsuse osakonnajuhatajad

* Tartu linn saab avatud märksõnapõhise dokumendihaldussüsteemi, mille abil leiab iga linnaelanik kiiresti talle vajalikud dokumendid.

* Linnavalitsuse ja linnaosaseltside koostöö muutub igapäevaseks ja sisuliseks

* Lasteaia kohatasu seotakse lahti miinimumpalgast ja külmutatakse

* Linnaelanikud saavad  teha ise linnale olulisi otsuseid läbi rahvahääletuse ja -küsitluse

nr 429

Tartu teemadel olen veel avaldanud erinevaid arvamusi ja mõtisklusi:

Tartu juhtimisest

Kaasamisest ja eelarvest

Kaasamisest Tartu moodi üldplaneeringu näitel

 

 

 

 

Minu poliitilise tegevuse ajalugu.

2014 aasta 20.veebruaril liitusin Eesti Vabaerakonna Algatusrühmaga

2014 aasta 20.septembril asutati Eesti Vabaerakond, kus olen asutajaliige ning olin Vabaerakonna esimese juhatuse liige kuni 30.maini 2015.

Teise juhatusse koosseisu ma ei kandideerinud, sest pidasin vajalikumaks tegeleda Ihaste Seltsi käivitamisega.

Alates 03.juunist 2016 valiti mind taas Vabaerakonna juhatusse ning minu vastustusvaldkonnad juhatuses olid piirkonade arendus ja IT . 2017 ma juhatuse koosseisu ei kandideerinud, sest tegelesin  ettevõtluslaagri käivitamisega.

16.detsembrist 2014 kuni 20.maini 2015 Vabaerakonna Tartu ühenduse esimees ning Tartu valimisringkonna koordinaator.

Alates novembrist 2015 osalen Tartu Linna volikogu linnavarade komisjoni töös. Selleks andis mulle võimaluse valimisliit Vabakund. Kõik küsimused sellel teemal palun saata info@kallepilt.ee

2016 aasta jaanuaris valiti mind taas Tartu linna esindajaks Eesti Vabaerakonna Esinduskogus.

Poliitilistel teemadel alustasin blogi http://poliitikapilt.blogspot.com.ee/

Panin siia ka mõned poliitilised artiklid ja konverentsiettekande:

http://opleht.ee/33310-huviharidusest-ja-tegevusest-muudatuste-tuules/

http://www.vabaerakond.ee/opinions/kalle-pilt-vetooigus-vabakonnale-0

http://www.vabaerakond.ee/opinions/kalle-pilt-vabaerakond-kaasab-otsustamisse-vabakonna-0

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/jookse-viska-demokraatia-time-out?id=73800287

Konverents “Kas Eesti on demokraatiaks valmis”

Konverentsil “Otse demokraatiasse: meil on plaan” , mis toimus 20.oktoober 2016 Tartus olin ma moderaatoriks.