Töö

mina teiste pilgu läbi ...Olen ehitusekspert hoonete niiskusprobleemide, biokahjustuste ja sisekliima valdkonnas. Minu kaudu on abi saanud üle 3000 eestimaalase majavammi- ja hallitusprobleemidega ning muudes ehitusküsimustes. Vastan  mailiaadressile  kalle@mycology.ee saadetud  küsimustele. Vajadusel olen teinud riiklikult tunnustatud eksperdina ka kohtuekspertiise. Vaata www.mycology.ee ja www.majavamm.ee . Kui teil on mure hallituse, puukoide või majavammiga, siis aitan teid meeleldi.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teiseks tugevaks valdkonnaks on puitkonstruktsioonid ja puidust ehitamine. Puit on Eesti üheks rahvuslikuks rikkuseks ning seda tuleb kasutada mõistlikult ning maksimaalselt. Olen uurinud erinevaid puit-puiduga liidetevõimalusi (tappe, puitnaagleid jms.) ja propageerin puidust ehitamist Eestis. Vaata www.puidutööd.ee

Eesti ja rahvusvahelised projektid:

PROJEKTID

COST FP1101(22.11.11 – 21.11.15) Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures (juhtkomitee liige)
Central Baltic Interreg IV A(01.11.10 – 31.12.13) Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea (projektijuht)
siseriiklik leping(05.11.09 – 30.04.10) Ehitiste ekspertiisi tegemise metoodika väljatöötamine
Teadusteema baasfinantseerimine(01.01.08 – 31.03.12) Hoonete elutsükli keskkonnasäästlikkuse hindamine, analüüs ja modelleerimine
COST IE0601(07.02.07 – 17.04.11) Wood Science for Conservation of Cultural Heritage (juhtkomitee liige)

 

Töökogemused:

2013 okt – ….                               Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA nõukogu esimees

2011 nov – ….                               Puleium OÜ ehitusekspert (puitkonstruktsioonid)

2007 sep – ….                                Riiklikult tunnustatud kohtuekspert

1999 okt – 2013 dets                    OÜ Puleium juhataja (www.majavamm.ee )

2010 nov – 2013 dets                         Eesti Vabaõhumuuseum Interreg IVA rahvusvahlise projekt FaBBi projektijuht

2007 sept – 2012 juuni                   Eesti Maaülikool lektor (puitkonstruktsioonid, tarindite projekteerimise alused loengud ja menetluspraktikate juhendamine)

2003 jaan – 2007                           Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA juhataja

1995 dets – 1999                           Arilekt OÜ juhtimis- ja  ettevõtluskonsultant

1994 märts – 1995 aug                  EKE Ariko juhtimis- ja  ettevõtluskonsultant

1992 märts – 1994 märts               AS Est Stein Tartu esinduse juhataja

1991 nov – 1992 veeb                   ITC direktori assistent (Andres Bergmann´i assistent)

1990 okt – 1991 okt                      Valga Maakonna Hellenurme kolhoosi peainsener ehituse alal

Töötasin suviti juba kooli ajal, et teenida endale taskuraha.