Natuke iseendast

Koolitee algus

Olen võrokõnõ, sündinud 15.juunil 1966 Võrumaal asunikutalus, mille vanaisa Arnold Pilt sai Eesti Vabariigilt Vabadussõja teenete eest. Oma kooliteed alustasin väikeses Asunduse Algkoolis, kust suundusin edasi Vastseliina Keskkooli.

1984 aastal lõpetasin keskkooli lennu parima lõpetajana ning astusin Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse (nüüd Eesti Maaülikool). Alates sellest ajast elan Tartus. 1984-1986 teenisin Nõukogude Armees kaugel Ukrainas Tomna-Tikul mäetipul raadiotehnilises väeosas (lennukite kaugavastamine).

Elukestev õpe

Alates 2007 aastast loen puitkonstruktsioonide, puidu biolagunemise, puidu uurimise mittekahjustavate meetodite ja mitmete teiste ehitusvaldkonna teemade alaseid loenguid Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Samas õpin ise Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse- ja Keskkonnatehnika Doktorikoolis, kus uurin puidu säilimist hoonetes. Olen praktiline näide elukestvast õppest.

Muud ettevõtmised

Ettevõtjana arendan Puleium OÜ-d (anno 1999) www.majavamm.ee, kuid ettevõtteid juhivad täna juba nooremad Tegijad. Lisaks osalen ka väikese sihtasutuse Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA www.mycology.ee nõukogus. Oma panuse Eesti ühiskonna arengusse olen andnud noorte ettevõtluslaagri käivitamisega ning Ihaste Seltsi asutamise ja juhtimisega.

Lisainfo:
  • Minu CV-ga saad tutvuda siin.

  • Soovi korral saad mind lisada Facebook’is sõbraks siin.