Töö

Ehitusekspert majavammi- ja hallitusprobleemidega võitlemises

Olen ehitusekspert hoonete niiskusprobleemide, biokahjustuste ja sisekliima valdkonnas. Minu kaudu on abi saanud üle 3000 eestimaalase majavammi- ja hallitusprobleemidega ning muudes ehitusküsimustes.

Vastan mailiaadressile kalle@mycology.ee saadetud küsimustele. Vajadusel olen teinud riiklikult tunnustatud eksperdina ka kohtuekspertiise. Vaata www.mycology.ee ja www.majavamm.ee. Kui teil on mure hallituse, puukoide või majavammiga, siis aitan teid meeleldi.

Puitkonstruktsioonide ja puidust ehitus

Teiseks tugevaks valdkonnaks on puitkonstruktsioonid ja puidust ehitamine. Puit on Eesti üheks rahvuslikuks rikkuseks ning seda tuleb kasutada mõistlikult ning maksimaalselt. Olen uurinud erinevaid puit-puiduga liidetevõimalusi (tappe, puitnaagleid jms.) ja propageerin puidust ehitamist Eestis. Vaata www.puidutööd.ee

Eesti ja rahvusvahelised projektid:
COST FP1101(22.11.11 – 21.11.15) Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures (juhtkomitee liige)
Central Baltic Interreg IV A(01.11.10 – 31.12.13) Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea (projektijuht)
siseriiklik leping(05.11.09 – 30.04.10) Ehitiste ekspertiisi tegemise metoodika väljatöötamine
Teadusteema baasfinantseerimine(01.01.08 – 31.03.12) Hoonete elutsükli keskkonnasäästlikkuse hindamine, analüüs ja modelleerimine
COST IE0601(07.02.07 – 17.04.11) Wood Science for Conservation of Cultural Heritage (juhtkomitee liige)
Töökogemused:
2013 okt – ….       Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA
2011 nov – ….     Puleium OÜ ehitusekspert
2007 sep – ….   Riiklikult tunnustatud kohtuekspert
1999 okt – 2013 dets  OÜ Puleium juhataja (www.majavamm.ee )
2010 nov – 2013 dets   Eesti Vabaõhumuuseum Interreg IVA rahvusvahlise projekt FaBBi projektijuht
2007 sept – 2012 juuni  Eesti Maaülikool lektor (puitkonstruktsioonid, tarindite projekteerimise alused loengud ja menetluspraktikate juhendamine)
2003 jaan – 2007    Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus SA juhataja
1995 dets – 1999    Arilekt OÜ juhtimis- ja  ettevõtluskonsultant
1994 märts – 1995 aug    EKE Ariko juhtimis- ja  ettevõtluskonsultant
1992 märts – 1994 märts AS Est Stein Tartu esinduse juhataja
1991 nov – 1992 veeb  ITC direktori assistent (Andres Bergmann´i assistent)
1990 okt – 1991 okt  Valga Maakonna Hellenurme kolhoosi peainsener ehituse alal

Töötasin suviti juba kooli ajal, et teenida endale taskuraha.